Kamerabevakning hemma

Kamerabevakning hemma

Allt fler människor väljer att använda kamerabevakning hemma. Både när det kommer inomhus och utomhus. Men vad gäller egentligen när det kommer till kameraövervakning? Är det lagligt att sätta upp kameror? Vi går igenom lagarna kring kamerabevakning hemma, samt ger dig tips för att hålla dig inom lagens gränser!

Först och främst skall vi börja med att titta på vad lagar och myndigheter säger kring övervakningskamera i hemmet. De lagar som är direkt kopplade till kameraövervakning runt och i ditt hem är Dataskyddsförordningen (GDPR) och kamerabevakningslagen. Det är lagar som man bör känna till om du har kameraövervakning hemma. Dock finns det ett så kallat privatundantag som innebär att privatpersoner har rätt att slippa ta hänsyn till de två lagarna.

Kameraövervakning som privatperson

Privatundantaget som gör att du inte behöver ta hänsyn till Dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen omfattas av en del regler. Det innebär att om du sätter upp en övervakningskamera så får den endast fånga upp ditt hus eller din tomt. Det innefattar även privata byggnader som till exempel ditt garage, förråd, sjöbod och liknande.

Kameran får inte vara riktad mot grannens hus eller tomt, eller en öppen gata/väg. Det är med andra ord inte vart övervakningskameran är placerad som avgör om det är lagligt eller inte, det är vad som fångas upp av övervakningskameran.

Se till att placera dina övervakningskameror så att de endast fångar upp din tomt eller dina privata byggnader. Uppfyller du nedan tre krav håller du dig inom privatundantaget och behöver inget tillstånd eller liknande för att sätta upp kamerabevakning hemma:

  • Kameran är riktad så att den endast fångar upp din tomt eller dina privata byggnader.
  • Du övervakar som privatperson och inte i egenskap av ett företag.
  • Platsen och avsikten är av privat natur. (Det får med andra ord inte spridas på sociala medier, vänskapskretsar eller liknande).

Ett ytterligare tips om du väljer att ha kameraövervakning, se till att ha en övervakningskamera som är uppkopplad till ditt internet hemma. En WiFi-kamera är enkelt och smidigt att installera dessutom.

Kameraövervakning utanför mitt hem?

Om du skall sätta upp övervakningskameror som inte omfattas av privatundantaget och därmed inte övervakar ditt hem, behöver du följa en rad olika skyldigheter. När du har kameraövervakning utanför ditt hem blir du personuppgiftsansvarig för alla de uppgifter som din kamera fångar upp, såsom bilder av människor och registreringsskyltar på bilar. Det är normalt sett inte tillåtet att en privatperson får använda sig av kameraövervakning av grannar eller allmän plats. Integritetsskyddsmyndigheten har sammanställt en fullständig lista här kring detta.

Behöver jag sätta upp en varningsskylt för kamera?

Om du håller dig till privatundantaget enligt ovan premisser, är du inte tvungen att sätta upp skylt för att det sker kameraövervakning. Du har rätt att övervaka ditt hem och din tomt utan att informera besökare om detta. Så länge som detta görs för privat bruk.

Är dörrkamera lagligt?

En dörrkamera eller smart dörrklocka kan vara riktad ut mot en öppen gata eller ett allmänt trapphus. Är den kameran alltid påslagen och igång kommer det inte omfattas av privatundantaget. Dock är många dörrkameror konstruerade för att aktiveras vid rörelse genom en rörelsesensor eller när någon ringer på dörrklockan. Det gör att den endast är aktiverad när någon är vid dörren och kan då omfattas av privatundantaget.

Flerbostadshus som exempelvis en fastighet med lägenheter och ett trapphus i är lagen lite otydlig kring. Där är det bäst att kontakta Datainspektionens jurister direkt eller prata med din bostadsrättsförening. En dörrkamera kan fungera om den exempelvis inte spelar in materialet, endast aktiveras när någon ringer på dörren och därmed endast ersätter titthålet.

Får man sätta upp fejk-kamera?

Många väljer att sätta upp attrapper eller så kallade fejk-kameror för att skrämma bort eventuella objudna gäster från sin tomt eller hus. Dessa är okej att rikta mot allmänna platser eller grannens tomt. Dock kan dessa anmälas och du kan få ett hembesök av polis och datainspektionen för en tillsyn. Fejk-kamera är rekommenderat att du meddelar grannarna om, samt riktar dem inom privatundantagets premisser för att behålla grannsämjan.

(Visited 152 times, 1 visits today)

prylkollen

SENASTE INLÄGGEN